A konferenciáról készült összefoglaló és az egyes előadások megtekinthetők a BTK Videotorium csatornáján.

 

"Lendület" Tíz Generáció Kutatócsoport A jobbágytól az elitig. A történeti vidék és lehetséges megközelítései címmel tartott konferenciát 2020. október 6-án. A rendezvény előadásai a kutatócsoport által 2019 nyarán elindított hat alapkutatás (1. a nagybirtok historiográfiája, 2. a nagybirtok történeti típusai, 3. területi egyenlőtlenségek a történeti Magyarországon, 4. az elitek vidékképe, 5. Burgenland mint kontrollcsoport, 6. a jobbágyfelszabadítás következményei) mindegyikébe betekintést engedtek. A konferencia előadásai négy szekcióban hangoztak el. Az első szekció (Úrbéres népesség és területi egyenlőtlenségek a 18. századi Magyarországon) nyitóelőadását Demeter Gábor (BTK TTI) tartotta, aki Területi egyenlőtlenségek a 18. századi Magyarországon. Községi szintű kvantitatív elemzés című előadásában a 18. századi adatbázisépítés módszertani problémáit hangsúlyozta és bemutatta az 1720-as Regnicolaris Conscriptio, a Lexicon locorum, a Fónagy Zoltán által publikált úrbérrendezési adatok és az II. József korabeli népszámlálás eddig feldolgozott adataiból előállítható településszintű térképeket és értelmezési nehézségeiket. Az előadás során hangsúlyozta, hogy a térinformatikai rendszer jelen állapotában, különböző időmetszetekben, már képes pillanatfelvételeket közölni a különböző társadalmi–gazdasági jelenségekről, így alkalmas a korra jellemző regionális differenciák illusztrálására. Azonban a fő célként kitűzött dinamikus, a 18-tól a 20. század végéig ívelő longue durée vizsgálatok sikeréhez szükséges a megfelelő, az összeírásokban közös, korszakokon átívelő indikátorok kiválasztása, ezek hiányában pedig helyettesítő, ún. proxy változók keresése, továbbá az adathiányok kezelése más, akár lokális összeírások kombinációjával – és legfőképpen, az összevetés érdekében, az összeírásokban szereplő társadalmi alapfogalmak értelmezésének tisztázása.

Teljes hír:

https://tti.btk.mta.hu/184-tiz-generacio/4208-osszefoglalo-a-lendulet-tiz-generacio-kutatocsoport-a-jobbagytol-az-elitig-a-torteneti-videk-es-lehetseges-megkozelitesei-cimu-konferenciajarol