Kutatók

 

A kutatócsoport vezetője

 
Member 1

Horváth Gergely Krisztián

társadalomtörténész, PhD

Munkahely:
BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport
tudományos főmunkatárs

Kutatási terület:
a vidéki társadalom története, a társadalomfejlődés hosszú távú trendjei

 

Belső kutatók

Member 1

Bán Gergely Károly

történész, doktorandusz

Doktori iskola:
Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
PhD hallgató

Kutatási terület:
városhierarchia-vizsgálatok a két világháború között

Member 1

Csikós Gábor

történész - pszichológus, PhD

Munkahely:
BTK Történettudományi Intézet,
Károli Gáspár Református Egyetem BTK Pszichológiai Intézet
tudományos segédmunkatárs, adjunktus

Kutatási terület:
kollektivizálás tapasztalattörténete, kollektivizálás hatása a mentális egészségre, történelmi traumák hatása

Member 1

Demeter Gábor

történész, geográfus, PhD, habilitált

Munkahely:
BTK Történettudományi Intézet
tudományos főmunkatárs

Kutatási terület:
Balkán-félsziget gazdasága, társadalma, diplomáciatörténet (19-20. sz.), Osztrák-Magyar Monarchia gazdaság- és társadalomtörténete, módszertan: kliometria, GIS

Member 1

Dominkovits Péter

levéltáros, történész, PhD

Munkahely:
Magyar Nemzeti Levéltár Soproni Levéltára
főlevéltáros, levéltárigazgató

Kutatási terület:
a kora újkori város-, és városi társadalom története, a 20. századi historiográfia és művelődéstörténet, egodokumentumok feltárása

Gárdonyi Máté

Gárdonyi Máté

katolikus pap / egyetemi tanár, PhD

Munkahely:
PPKE HTK
tanszékvezető

Kutatási terület:
katolikus egyháztörténet

Member 1

Géra Eleonóra

történész/levéltáros, PhD

Munkahely:
ELTE BTK Történeti Intézet / Történettudományi Doktori Iskola
habilitált egyetemi docens

Kutatási terület:
újkori várostörténet, életmód és mentalitástörténet, protestáns egyháztörténet

Member 1

Hegedűs István

történész

Munkahely:
Magyar Nemzeti Levéltár
levéltári informatikus, osztályvezető

Kutatási terület:
uradalomtörténet, földbirtokpolitika

Member 1

Ispán Ágota Lídia

etnográfus-történész, PhD

Munkahely:
BTK Néprajztudományi Intézet
tudományos munkatárs

Kutatási terület:
életmódváltás 1945 után, szocialista városok, falusi elit, mindennapok története

Jankó Ferenc

Jankó Ferenc

geográfus, PhD

Munkahely:
ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Soproni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
egyetemi adjunktus

Kutatási terület:
történeti földrajz, környezeti viták

Member 1

Koloh Gábor

társadalomtörténész, PhD

Munkahely:
ELKH-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport
tudományos munkatárs

Kutatási terület:
új- és jelenkori magyar társadalom- és gazdaságtörténet

Member 1

Mikle György

geográfus, doktorandusz

Munkahely:
ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola
PhD hallgató

Kutatási terület:
egykori uradalmi majorok történeti és társadalmi földrajza; vidékföldrajz; történeti földrajz

Member 1

Petrás Éva

történész, PhD

Munkahely:
Nemzeti Emlékezet Bizottság Hivatala
kutató

Kutatási terület:
szociálpolitika és egyháztörténet

Szilágyi Zsolt

Szilágyi Zsolt

történész, geográfus, PhD

Munkahely:
DE Történelmi Intézet
egyetemi adjunktus

Kutatási terület:
19–20. századi város- és társadalomtörténet Magyarországon, Európa és a Kárpát-medence történeti földrajza

Member 1

Szulovszky János

történész-etnográfus, a történettudomány kandidátusa (CSc), PhD

Munkahely:
BTK Történettudományi Intézet
tudományos főmunkatárs

Kutatási terület:
a
 magyarországi kézművesipar története az újkorban; a kézműves kulturális örökség feltárása és megőrzése; anyagi kultúra, történeti térinformatika, társadalom- és várostörténet; historiográfia; történeti és vallási néprajz; paraszti írásbeliség

Member 1

Tompa László

történész, doktorjelölt

Munkahely:
ELTE BTK TDI Művelődéstörténet doktori program
hallgató

Kutatási terület:
XVIII. századi vidéki társadalom, kora újkori jobbágyság, uradalomtörténet, Batthyány-uradalmak, agrártörténet (Dunántúl)

Külső kutatók

Bagdi Róbert

Bagdi Róbert

történész, geográfus, PhD

Munkahely:
DE GTK Vidékfejlesztés, Regionális Gazdálkodási és Turizmusmenedzsment Intézet
főiskolai docens

Kutatási terület:
gazdaságtörténet, történeti-földrajz, turizmusföldrajz

Buzgó Gábor

Bottlik Zsolt

geográfus, PhD, habilitált

Munkahely:
ELTE TTK, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
egyetemi docens

Kutatási terület:
etnikai földrajz, Köztes-Európa regionális földrajza, Poszt-szovjet térség társadalomföldrajza

Buzgó Gábor

Buzgó Gábor

történész, doktorandusz

Doktori iskola:
Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
PhD hallgató

Kutatási terület:
19–20. századi magyar gazdaság- és társadalomtörténet

Gyenge Brigitta

Gyenge Brigitta

magyar szakos tanár, etnográfus

Munkahely:
jelenleg főállású anya

Kutatási terület:
adatrögzítés

Kiss László

Kiss László

szociológus, PhD

Munkahely:
Társadalomtudományi Kutatóközpont, CSS-RECENS
tudományos munkatárs

Kutatási terület:
magyar társadalomtörténet, társadalomtörténeti adatbázis-építés

Klestenitz Tibor

Klestenitz Tibor

történész, PhD

Munkahely:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem; MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport 19. századi Sajtótörténeti Műhely, ELKH
tudományos munkatárs

Kutatási terület:
magyar sajtótörténet, egyháztörténet (19-20. század)

Nagy Károly Zsolt

Nagy Károly Zsolt

református teológus, kulturális antropológus

Munkahely:
Sárospataki Református Teológiai Akadémia
főiskolai docens, az Újszászy Kálmán Református Örökség Kutatóintézet vezetője

Kutatási terület:
társadalmi emlékezet, felekezeti identitás, református felekezeti kultúra a 20. században

Németh Gábor

Németh Gábor

geográfus

Munkahely:
Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Földtudományi Intézet, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
ügyvivő szakértő

Kutatási terület:
térinformatikai adatbázis-építés

Papp István

Papp István

doktorandusz

Doktori iskola:
Debreceni Egyetem, Földtudományok Doktori Iskola, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
PhD hallgató

Kutatási terület:
Magyarország határ menti területeinek vizsgálata geoinformatikai módszerekkel

Pénzes János

Pénzes János

geográfus, egyetemi oktató

Munkahely:
DE TTK Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
egyetemi docens

Kutatási terület:
területi egyenlőtlenségek, demográfiai folyamatok

Andrásfalvy Csenge

Radicsné Andrásfalvy Csenge Zsuzsanna

magyar-történelem szakos tanár

Munkahely:
Czuczor Gergely Katolikus Általános Iskola, Biatorbágy

Kutatási terület:
az 1956-os forradalom pécsi egodokumentumokban

Ring Orsolya

Ring Orsolya

társadalomtörténész, PhD

Munkahely:
Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet - ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszék
egyetemi adjunktus

Kutatási terület:
1945 utáni társadalomtörténet, színháztörténet, digitális bölcsészet, szövegbányászati módszerek alkalmazási lehetőségei a történeti kutatásokban

Túri Zoltán

Túri Zoltán Krisztián

geográfus, alkalmazott térinformatikus, PhD

Munkahely:
Debreceni Egyetem TTK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
adjunktus

Kutatási terület:
geoinformatika, távérzékelés, objektum alapú képfeldolgozás

Vajda Zsófia

Vajda Zsófia

magyar-francia szakos tanár, pedagógiai asszisztens

Munkahely:
BTK Történettudományi Intézet, Tordasi Mesevár Óvoda
adatbázis-adminisztrátor

Kutatási terület:
adatbázis-építés